Nieruchomości

Obsługa prawna nieruchomości

Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej doradza w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w tym w szczególności:

  • transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali
  • umów deweloperskich i umów sprzedaży lokali na rynku pierwotnym
  • najmu komercyjnego powierzchni biurowych i najmu konsumenckiego lokali mieszkalnych
  • uregulowania stosunków własnościowych wobec nieruchomości
  • zniesienia współwłasności praw do nieruchomości gruntowych i lokalowych
  • regulacja stanów nieruchomości obciążonych faktycznym wykonywaniem służebności przesyłu przez przedsiębiorstwa przesyłowe
  • zasiedzenia tytułów prawnych do nieruchomości
  • wywłaszczenia nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • regulacji stanów prawnych gruntów rolnych, w tym zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
  • reprezentacji w postępowaniach zgłoszeniowych, kontrolnych i nadzorczych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego

Zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości są wielowątkowe i złożone i są poddane reżimowi zarówno prawa cywilnego w szerokim znaczeniu, jak i administracyjnego, finansowego, ale także karnego. Na rynku nieruchomości nie jest możliwe znalezienie dwóch takich samych nieruchomości, dwóch podobnych jest bardzo trudne. Każda nieruchomość jest unikalna i za każdą stoi inna historia.

Podobnie jest z obsługą spraw dotyczących nieruchomości, każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, poznania historii nieruchomości i dopasowania właściwego dla niej rozwiązania prawnego.

Kancelaria świadczy obsługę prawną spraw dotyczących prawa nieruchomości poprzez m.in ustalenie stanu sprawy, w tym ewentualnego przedawnienia roszczeń, możliwych do zastosowania środków prawnych i podjęcie odpowiednich czynności zabezpieczających interesy Klienta.