ODPOWIEDZIALNE STOSOWANIE PRAWA

ODPOWIEDZIALNE STOSOWANIE PRAWA

Specjalizacje: Nieruchomości, prawo budowlane, prawo transportowe – transport drogowy, prawo konsumentów, w tym sprawy dotyczące roszczeń z umów o kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego.

KANCELARIA ADWOKACKA WARSZAWA

ADWOKAT EWA ZAGÓRSKA - PRĄTNICKA | WARSZAWA UL. DOBROWOJA 11 | TEL. +48 660 417 317 | E-MAIL: EZP@EZPKANCELARIA.PL
Nieruchomości
Obsługa prawna nieruchomości Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej doradza w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w tym w szczególności: transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali umów deweloperskich i umów sprzedaży lokali na rynku pierwotnym najmu...
Czytaj więcej > "Nieruchomości"
Transport
Obsługa prawna transportu Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej świadczy obsługę prawną przedsiębiorców z branży transportu drogowego. Obsługa prawna skupia się przede wszystkim na zagadnieniach odpowiedzialności przewoźników zarówno pod reżimem prawa cywilnego, administracyjnego i karnego –...
Czytaj więcej > "Transport"
O kancelarii
Ewa Zagórska-Prątnicka – adwokat w Izbie Warszawskiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium rzeczoznawstwa majątkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Z wynikiem pozytywnym zdała również...
Czytaj więcej > "O kancelarii"

INFORMACJE Z BLOGA

Wykładnia celu użytkowania wieczystego z art. 72 ust. 3 pkt. 5 u.g.n. na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej
Użytkowanie wieczyste jest prawem na rzeczy cudzej, wskazanym w art. 232 - 243 k.c.[1] i usystematyzowanym w kodeksie cywilnym jako prawo osobne od prawa własności i osobne od ograniczonych praw rzeczowych, lecz w doktrynie i orzecznictwie uznawane za prawo pośrednie między prawem własności a prawami rzeczowymi ograniczonymi[2]. Drugim aktem prawnym, który w sposób systemowy reguluje prawo użytkowania wieczystego jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
Czytaj więcej "Wykładnia celu użytkowania wieczystego z art. 72 ust. 3 pkt. 5 u.g.n. na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej"
Nieruchomość w gminnej ewidencji zabytków
Gminna ewidencja zabytków prowadzona jest przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast w formie kart adresowych nieruchomości położonych na terenie gminy i odnosi się do nieruchomości stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków jest zadaniem własnym gminy i w sposób niepełny uregulowane w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...
Czytaj więcej "Nieruchomość w gminnej ewidencji zabytków"
Zniesienie współwłasności nieruchomości bez urządzonej KW
Obecnie każda nieruchomość powinna mieć założoną księgę wieczystą celem zarejestrowania aktualnego stanu prawnego. Księgi wieczyste są urzędowymi rejestrami mającymi na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Wynika to z ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.02.2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym. Tak jest w teorii, w praktyce choć rzadko może zdarzyć się, że dla nieruchomości nie jest...
Czytaj więcej "Zniesienie współwłasności nieruchomości bez urządzonej KW"
Dokumenty potrzebne przed sprzedażą mieszkania
Planując sprzedaż lokalu mieszkalnego sprzedający powinien zgromadzić odpowiednie dokumenty warunkujące prawidłowość transakcji.Ich zakres zależy od okoliczności danego przypadku, np. w sytuacji sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które jest ograniczonym prawem rzeczowym, a nie prawem własności, należy zebrać inne dokumenty niż przy sprzedaży prawa własności do lokalu, dodatkowe dokumenty są wymagane gdy sprzedający nabył prawo do lokalu w trybie spadkobrania i nie doszło do wpisu nowego właściciela –...
Czytaj więcej "Dokumenty potrzebne przed sprzedażą mieszkania"
Zniesienie współwłasności nieruchomości – jak przeprowadzić
Zniesienie współwłasności praw do nieruchomości może przebiegać w dwojaki sposób – ugodowo przed notariuszem lub sądem (z racji art. 622 KPC) oraz przed sądem w razie braku woli współwłaścicieli zgodnego zniesienia współwłasności.  Wola zgodnego zniesienia współwłasności nieruchomości może pojawić się pomiędzy współwłaścicielami zarówno od samego początku zaistnienia konieczności zniesienia współwłasności praw, jak i dopiero po wszczęciu postępowania sądowego na skutek nakłonienia współwłaścicieli przez sąd do przeprowadzenia zgodnego podziału....
Czytaj więcej "Zniesienie współwłasności nieruchomości – jak przeprowadzić"
Wycinka drzew a regulacja w ustawie o ochronie przyrody
Wycinka drzew (i krzewów) jest obwarowana szeregiem formalności, gdyż stanowi ingerencję w system ochrony przyrody, jej zasobów i stoi w sprzeczności z zasadą zachowania tworów i składników przyrody. Nie może być zatem ani dowolna ani odformalizowana. Takie podejście ustawodawcy jest zrozumiałe w czasach kiedy mierzymy się ze słabnącą jakością powietrza i rosnącą ekspansją człowieka w naturalne zasoby natury – takie jak lasy. Wycinka drzew została uregulowana w ustawie...
Czytaj więcej "Wycinka drzew a regulacja w ustawie o ochronie przyrody"

TAGI: Adwokat Warszawa | Kancelaria adwokacka Warszawa | Prawnik Warszawa | Mecenas Warszawa | Obsługa prawna nieruchomości Warszawa | Obsługa prawna transportu Warszawa | Obsługa prawna firm transportowych Warszawa